• duckmedia

ลิสต์รายการล่าสุด

 • เจ้าหน้าที่ / ช่างเทคนิค LED 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่ หาดใหญ่

  เจ้าหน้าที่ / ช่างเทคนิค LED 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่ หาดใหญ่

  งานอื่นๆ hatyai (songkhla) พฤษภาคม 5, 2018 ฟรี

  1. เจ้าหน้าที่ / ช่างเทคนิค LED 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่ หาดใหญ่ รายละเอียดงานหน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ติดต่อประสานงานทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ตรวจสอบแจ้งปัญหาจอ LED และทำการซ่อมแซมป้าย LED 3. ถ่ายภาพจอ LED และป้ายบิลบอร์ด ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบ...

 • เจ้าหน้าที่ / ช่างเทคนิค LED 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่ หาดใหญ่

  เจ้าหน้าที่ / ช่างเทคนิค LED 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่ หาดใหญ่

  งานอื่นๆ hatyai (songkhla) พฤษภาคม 5, 2018 ฟรี

  1. เจ้าหน้าที่ / ช่างเทคนิค LED 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่ หาดใหญ่ รายละเอียดงานหน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ติดต่อประสานงานทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ตรวจสอบแจ้งปัญหาจอ LED และทำการซ่อมแซมป้าย LED 3. ถ่ายภาพจอ LED และป้ายบิลบอร์ด ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบ...

 • เจ้าหน้าที่ / ช่างเทคนิค LED 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่ หาดใหญ่

  เจ้าหน้าที่ / ช่างเทคนิค LED 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่ หาดใหญ่

  งานอื่นๆ hatyai (songkhla) พฤษภาคม 5, 2018 ฟรี

  1. เจ้าหน้าที่ / ช่างเทคนิค LED 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่ หาดใหญ่ รายละเอียดงานหน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ติดต่อประสานงานทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ตรวจสอบแจ้งปัญหาจอ LED และทำการซ่อมแซมป้าย LED 3. ถ่ายภาพจอ LED และป้ายบิลบอร์ด ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบ...

 • เจ้าหน้าที่ / ช่างเทคนิค LED 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่ หาดใหญ่

  เจ้าหน้าที่ / ช่างเทคนิค LED 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่ หาดใหญ่

  งานอื่นๆ hatyai (songkhla) พฤษภาคม 5, 2018 เช็คกับผู้ประกาศ

  1. เจ้าหน้าที่ / ช่างเทคนิค LED 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่ หาดใหญ่ รายละเอียดงานหน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ติดต่อประสานงานทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ตรวจสอบแจ้งปัญหาจอ LED และทำการซ่อมแซมป้าย LED 3. ถ่ายภาพจอ LED และป้ายบิลบอร์ด ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบ...

 • เจ้าหน้าที่ / ช่างเทคนิค LED 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่ หาดใหญ่

  เจ้าหน้าที่ / ช่างเทคนิค LED 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่ หาดใหญ่

  งานอื่นๆ hatyai (songkhla) พฤษภาคม 5, 2018 เช็คกับผู้ประกาศ

  1. เจ้าหน้าที่ / ช่างเทคนิค LED 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่ หาดใหญ่ รายละเอียดงานหน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ติดต่อประสานงานทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ตรวจสอบแจ้งปัญหาจอ LED และทำการซ่อมแซมป้าย LED 3. ถ่ายภาพจอ LED และป้ายบิลบอร์ด ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบ...

 • 1. เจ้าหน้าที่ขายโฆษณาและประสานงานลูกค้า 2 ตำแหน่ง

  1. เจ้าหน้าที่ขายโฆษณาและประสานงานลูกค้า 2 ตำแหน่ง

  งานอื่นๆ hatyai (songkhla) เมษายน 19, 2018 เช็คกับผู้ประกาศ

  :DuckMedia รับสมัครงานด่วน!! 1. เจ้าหน้าที่ขายโฆษณาและประสานงานลูกค้า 2 ตำแหน่ง - อายุ 24-35 ปี ไม่จำกัดเพศ - วุฒิขั้นต่ำ มัธยม 6 / ปวช. หรือเทียบเท่า - สามารถใช้โปรแกรม Power Point, Word ได้ ติดต่อคุณยุทธนา 088-333-9922 duckmedia@live.com

 • 1. เจ้าหน้าที่ขายโฆษณาและประสานงานลูกค้า 2 ตำแหน่ง

  1. เจ้าหน้าที่ขายโฆษณาและประสานงานลูกค้า 2 ตำแหน่ง

  งานอื่นๆ hatyai (songkhla) เมษายน 19, 2018 เช็คกับผู้ประกาศ

  :DuckMedia รับสมัครงานด่วน!! 1. เจ้าหน้าที่ขายโฆษณาและประสานงานลูกค้า 2 ตำแหน่ง - อายุ 24-35 ปี ไม่จำกัดเพศ - วุฒิขั้นต่ำ มัธยม 6 / ปวช. หรือเทียบเท่า - สามารถใช้โปรแกรม Power Point, Word ได้ ติดต่อคุณยุทธนา 088-333-9922 duckmedia@live.com