>> เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น <<


เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้เว็บคุณเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ด้วยการ "โปรโมทเว็บฟรี" กับ Shopping2online.com

ถ้าเว็บคุณไม่ขัดต่อศีธรรมอันดีของไทย สามารถโปรโมทได้ทุกเว็บ และกรุณาปฏิบติตามกฎ เพราะ หากฝ่าฝืนแล้ว ทางทีมงานอาจลบเว็บคุณออกจากระบบได้

โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เว็บที่ไม่อนุญาติให้โปรโมทได้
1. เว็บโป้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น Rate-X หรือ Rate-R
2.
เว็บการพนันทุกชนิด ไม่ว่าเว็บนั้นจะได้มีการจดทะเบียนถูกต้องแล้วหรือไม่ก็ตาม
3. เว็บที่ยังสร้างไม่เสร็จ
4. เว็บที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
5. เว็บที่โปรโมท ห้ามโพสซ้ำนะครับ (เพราะมีผลต่อ SEO)

หากเว็บคุณไม่เข้าข่ายดังกล่าว โปรโมทได้เลยครับ ซึ่งคุณสามารถเข้าไปได้ที่... http://www.shopping2online.com/promoteweb/ แต่ถ้าฝ่าฝืนข้อบังคับทางทีมงานจะลบเว็บของคุณออกจากระบบโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Tag : โปรโมทเว็บฟรี,promote,web,promote web,website,โปรโมทเว็บ,ประชาสัมพันธ์